לאחר שנשר ברונזה יצק את פסל האריה הראשון ב-14 באוגוסט 2017, הפסל במשקל 1,134 פאונד הותקן על קרוואן מיוחד לתצוגת אמנות שתוכנן על ידי האמן כך שניתן יהיה להציג אותו ברחבי ארה"ב. התצוגה הפומבית הראשונה הייתה באצטדיון ביילור בוואקו, טקסס באירוע ציבורי של האגודה האוונגליסטית של בילי גרהם.
After Eagle Bronze cast the first lion sculpture on August 14, 2017, the 1,134 pound sculpture was mounted to a special art display trailer designed by the artist so it could be exhibited across the USA. The first public display was at Baylor Stadium in Waco, Texas at a Billy Graham Evangelistic Association public event.
ב-1 במרץ 2020, שלוש נכדותיו של האמן, אייברי, לוסי ואלינור, טיפסו על גבי הקרוואן לתצוגת האמנות, נרגשים לראות את פסל הברונזה של סבא שלהן.
On March 1, 2020, the artist’s three granddaughters, Ivery, Lucy and Eleanor climbed on top of the art display trailer, excited to see their grandfather’s lion bronze sculpture.
מקס גריינר ג'וניור הצליח לתפוס את הרגע הלא מתוכנן עם המצלמה שלו כפי שקרה בריצ'רדסון, טקסס.
Max Greiner, Jr. was able to capture the unplanned moment with his camera as it happened in Richardson, Texas.
האמן נסע 2,490 מייל הלוך ושוב ל-Eagle Bronze בלנדר, וויומינג כדי לאסוף את פסל אריה הברונזה שלו "Artist Copy" ב-16 באוקטובר 2017, ומשך את תשומת לבם של אלפי אנשים בנסיעה חזרה לקרוויל, טקסס.
The artist traveled 2,490 miles roundtrip to Eagle Bronze in Lander, Wyoming to pick up his “Artist Copy” bronze lion sculpture on October 16, 2017, attracting the attention of thousands of people on the return trip to Kerrville, Texas.
הקרוואן המיוחד שוכן בחוות גריינר בקרוויל, טקסס כשהוא לא על הכביש ומושך את תשומת הלב לסמל החזק של המשיח היהודי.
The special art trailer resides at the Greiner ranch in Kerrville, Texas when it is not on the road drawing attention to the powerful symbol of the Jewish Messiah.
תשעה פסוקי תנ"ך מובאים על כל ארבעת הצדדים של הקרוואן המותאם אישית, שעוצב על ידי האוונגליסט האמן לכבוד הישועה, המשיח היהודי וישראל.
Nine Bible verses are presented on all four sides of the custom trailer, designed by the artist evangelist to honor the Yeshua, the Jewish Messiah and Israel.
לראות באופן בלתי צפוי את האריה הענק על הכביש המהיר יכול להיות חוויה משנה חיים שרוב האנשים לעולם לא שוכחים.
Unexpectedly seeing the giant lion on the highway can be a life-changing experience that most people never forget.
פסל האריה המלכותי הוצג בכנסיות, כנסים, כנסים, תערוכות ואירועי אוונגליסט ברחבי אמריקה לאורך השנים.
The majestic lion statue has been displayed at churches, conferences, conventions, trade shows and evangelistic events across America over the years.
ב-2 במרץ 2018, פסל האריה המונומנטלי הוצג בעזרתם של ג'ף אנדרסון, ג'ף מילר, לינדה מוריס, קארן מילר, לתקשורת הנוצרית הבינלאומית בנאשוויל, טנסי, בוועידה השנתית של ה-שידורים דתיים לאומיים.
On March 2, 2018, the monumental lion statue was presented with the help of Jeff Anderson, Jeff Miller, Linda Morris, Karen Miller, to international Christian media in Nashville, Tennessee, at the National Religious Broadcasters annual convention.
באוגוסט 2018 הוצג פסל האריה העצום מברונזה בסן אנטוניו, טקסס בתערוכת סחר חילונית בה השתתפו אלפי אדריכלי נוף וקבלנים.
In August of 2018, the enormous bronze lion statue was exhibited in San Antonio, Texas at a secular trade show attended by thousands of landscape architects and contractors.
חברים נוצריים, קתי לילס ומאט טייקילה סייעו לשרי ומקס גריינר ב-16 באוגוסט 2018, באחת מתערוכות הגינון המקצועיות הגדולות באמריקה.
Christian friends, Kathy Lyles and Matt Tyykila assisted Sherry and Max Greiner on August 16, 2018, at one of the largest professional landscaping tradeshows in America.
ב-21 ביוני 2021, האמן שוב הציג את פסל האריה שלו בכנס השידורים הלאומיים הדתיים בנאשוויל, טנסי, בו השתתפו אלפי מנהיגים נוצרים מרחבי העולם.
On June 21, 2021, the artist again exhibited his lion statue at the National Religious Broadcasters convention in Nashville, Tennessee, which was attended by thousands of Christian leaders from around the world.
פסל האריה המלכותי תפס את תשומת לבם של צופי מצעד חג המולד ב-17 בנובמבר 2018, בעיר הולדתו של הגריינר, קרוויל, טקסס.
The regal lion sculpture captured the attention of Christmas parade spectators on November 17, 2018, in the Greiner’s hometown of Kerrville, Texas.
Find Out More about Max Greiner Art Shop Art Online
Blank image
Find MaxGerinerArt For Sale Online See More Max Greiner Art
Blank image
Find Out More about The Coming King Sculpture Prayer Garden See Kerrville Sculpture Garden
Max Greiner Website Lion of Judah Statue in Jerusalem Coming King Garden in Kerrville Texas Sherry Greiner's Animals Bronze Globes Sculptures
Kerrville Texas Hill Country Postcards

Max Greiner Jr. Designs, LLC
P.O. Box 290552
Kerrville, TX 78029
(830) 367-7874
office@maxgreinerart.com
www.maxgreinerart.com
blank image