פסל האריה המסוגנן של האמן מקס גריינר הבן מבטא כוח, אומץ, הוד, חוכמה, חמלה ושלווה.
                        
The stylized lion sculpture by artist Max Greiner, Jr. expresses strength, courage, majesty, wisdom, compassion and peace.
  ראה את פסל האריה בירושלים, ישראל
  See the lion statue in Jerusalem, ISRAEL
  ראה את האריה בקרוויל, טקסס, ארה"ב
  See the lion in Kerrville, Texas, USA
  ראה את פסל האריה נוסע עם האמן ברחבי ארה"ב
  See the lion statue traveling with the artist across the USA