מבחינה היסטורית, האריה מייצג אומץ וכוח בטבע, בממשל, בדת, בעסקים, בספורט ובאומנויות.
The male lion is a popular cultural symbol across the entire world. Historically, the lion represents courage and strength in nature, government, religion, business, sports and the arts.