פסל האריה המסוגנן של האמן מקס גריינר הבן מבטא כוח, אומץ, הוד, חוכמה, חמלה ושלווה.
                        
The stylized lion sculpture by artist Max Greiner, Jr. expresses strength, courage, majesty, wisdom, compassion and peace.
  ראה את פסל האריה בירושלים, ישראל
  See the lion statue in Jerusalem, ISRAEL
  ראה את האריה בקרוויל, טקסס, ארה"ב
  See the lion in Kerrville, Texas, USA
  ראה את פסל האריה נוסע עם האמן ברחבי ארה"ב
  See the lion statue traveling with the artist across the USA
Find Out More about Max Greiner Art Shop Art Online
Blank image
Find MaxGerinerArt For Sale Online See More Max Greiner Art
Blank image
Find Out More about The Coming King Sculpture Prayer Garden See Kerrville Sculpture Garden
Max Greiner Website Lion of Judah Statue in Jerusalem Coming King Garden in Kerrville Texas Sherry Greiner's Animals Bronze Globes Sculptures
Kerrville Texas Hill Country Postcards

Max Greiner Jr. Designs, LLC
P.O. Box 290552
Kerrville, TX 78029
(830) 367-7874
office@maxgreinerart.com
www.maxgreinerart.com
blank image